Rekisteriseloste - Defisan Hygienia

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä
Raveter Oy / Defisan Hygienia
Silokalliontie 2 G, 04250 Kerava
www.defisan.com
puh. 09 873 4815
info(at)defisan.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jari Pulliainen, p. 044 521 6018

3. Rekisterin nimi
Defisan Hygienian asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Defisan Hygienian asiakasrekisteritietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaille, palveluun liittyvien tietojen ja tarjousten toimittaminen asiakkaille. Asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:etunimi, sukunimi, titteli/toimenkuva, yritys, Y-tunnus, katusoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite

6. Henkilötietojen säilytysaika
Defisan Hygienia säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Defisan Hygienian välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn sopimuksen päättyessä tai vaihtoehtoisesti viimeisimmästä palvelukontaktista Defisan Hygieniaan keskimääräisten asiointikertojen perusteella.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävä rekisteri säilytetään lukitussa tilassa Defisan Hygienia Oy:n toimitiloissa ja se on suojattu niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Henkilökunnasta pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisesti tallennettu rekisteri säilytetään ja se on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin.Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaansellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

10. Evästeet
Sivujen tilastointi (Google analytics t v) ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla internetsivujen ylläpitäjä tunnistaa sivuilla vierailijoiden käyttämät sivut ja näiden käytössä olevat selaimet sekä käytetyn IP-osoitteen. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut / Tools” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset / Internet options” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja/Privacy”,”Lisäasetukset/Advanced”. Valitse kohta ”Ohita automaattinen evästeiden käsittely / Override automatic cookie handling”, valitse sitten ”Estä/Block” kohdissa ”Ensimmäisen osapuolen evästeet/First party cookies” ja ”Kolmannen osapuolen evästeet /Third party cookies”. Valitse tämän jälkeen ”OK”.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

13. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakaspalvelu
arkisin klo 9:00-16:00
(09) 872 4815
info@defisan.com

Käyntiosoite
Raveter Oy / Defisan

Silokalliontie 2

04250 KERAVA

 

Postiosoite
Raveter Oy / Defisan

Pilvenpyörteentie 11 I 32

00700 HELSINKI

Copyright © 2024 Defisan Hygienia

Ilmainen konsultaatio

Pyydä tarjous